De Koningin van Sheba bezoekt Koning Salomon (1561)
Wouter Crabeth


The Queen of Sheba visits King Solomon
Wouter Crabeth


Voorgesteld is de koningin van Sheba (waarschijnlijk het huidige Jemen) staand tegenover koning Salomo met achter haar de hofdames en bedienden met geschenken. Salomo is gezeten op een overdekte troon met gouden leeuwen aan weerskanten. Hij luistert naar de vragen van de koningin, die de reis had ondernomen om zichzelf ervan te vergewissen of de vermaarde wijsheid van Salomo echt bestond. Het verhaal volgt het Oude Testament (1 Kon.10: 1-13). Op de achtergrond het gezicht op Jeruzalem, weergegeven met renaissancistische bouwwerken; voorts ruiters en kamelen. De betekenis van de grote wolken uit de schoorsteen is niet met zekerheid vastgesteld. Vermoed wordt, dat hiermee op de vele offerandes van Salomo wordt gedoeld. De voorstelling is gebaseerd op een kopergravure die in 1557 werd vervaardigd door Coornhert (zie Glas 1) naar een tekening van Frans Floris (zie hoofdstuk 2). De bol in de top van het Glas moet waarschijnlijk gezien worden als een symbool van hemelse volkomenheid.
In het onderste deel zien we de abdis geknield voor haar bidstoel; achter haar de aartsengel GabriŽl.
Op haar met eekhoornbont gevoerde mantel zit een hondje als teken van trouw aan God. Het attribuut van GabriŽl is een bodestaf of leliestengel. Hij werd de patroon der posterijen. Ook het luidklokje in de toren van het Goudse stadshuis draagt zijn naam. Op de cartouche tussen zuilen dragende figuren, hermen, haar spreuk: "Ic betrou in Godt". Aan weerszijden haar zestien wapenkwartieren.

Tekstfragment uit het boek: "De 72 glazen van de Sint Janskerk in Gouda".
Dit boek is verkrijgbaar in het winkeltje van de kerk (bij de entree).

Na ruim zeven jaar restaureren zijn de Cartons vastgelegd in het boek: "De Cartons van de Sint-Janskerk te Gouda". Ook dit boek of een combinatie van beide boeken kunt u kopen in het winkeltje.