De offerande van Elia (1562)
Dirck Crabeth


De offerande van Elia (1562)
Dirck Crabeth


De geschiedenis van het offer van Elia is afgebeeld volgens 1 Koningen 18: 36-39. Om de afgoderij te bestrijden en te bewijzen dat er n ware God is, had de profeet Elia de priesters van de afgoden uitgedaagd een offer te bereiden en hun god Bal te bidden om vuur. Toen het vuur uitbleef, vroeg de profeet zijn offer en het altaar eerst kletsnat te maken. Op het altaar door Elia opgebouwd ligt het offerdier; rondom de verbaasde menigte en de mannen die de waterkruiken aandragen die Elia bevolen heeft. Elias bede werd verhoord en het natte hout vatte vlam. In de top zien we God, door wolken gedragen. In 1622 werd de afbeelding van God op aandringen van de predikanten verwijderd. Pas in 1915 bij de grote restauratie door Jan Schouten is de voorstelling weer in het Glas terug gebracht. Voorts engelen die op bazuinen blazen en het vuur aanwakkeren; linksonder Satan, die geketend neerstort uit de hemel volgens het visioen in de Openbaring.

Tekstfragment uit het boek: "De 72 glazen van de Sint Janskerk in Gouda".
Dit boek is verkrijgbaar in het winkeltje van de kerk (bij de entree).

Na ruim zeven jaar restaureren zijn de Cartons vastgelegd in het boek: "De Cartons van de Sint-Janskerk te Gouda". Ook dit boek of een combinatie van beide boeken kunt u kopen in het winkeltje.