De Stichting Goudse Sint-Jan
wenst u gezegende Kerstdagen
en een voorspoedig 2013.