De Stichting Goudse Sint-Jan
heet u van harte welkom in de kerk met de wereldberoemde Goudse Glazen.

Deze glazen zijn na de brand van 1552 door kerkelijke en wereldlijke machthebbers van die tijd aan de kerk geschonken.
De glazen werden gemaakt aan de hand van CARTONS; tekeningen in een schaal van 1 op 1. De bekendste ontwerpers van de Cartons en de Glazen zijn de Goudse broers Dick en Wouter Crabeth.
Dick Crabeth werkte voor onder andere Prins Willem van Oranje en koning Philips II van Spanje. Het eerste en meest centrale Glas maakte hij voor Joris van Egmond, bisschop van Utrecht.


‘Schetsen van Schoonheid’ in museumgoudA presenteert een selectie van de mooiste ontwerptekeningen van de beroemde glasschilder Dirck Crabeth (ca. 1510-1572).

In de naastgelegen Sint-Janskerk, een UNESCO-monument, zijn de 72 kleurrijke gebrandschilderde ramen te bezichtigen die behoren tot de oudste van Nederland.
De Cartons van de broers Crabeth zijn via uw smartphone op te roepen. Daartoe zijn zogeheten QR-codes in de kerk bij de betreffende ramen aangebracht. De werktekening en het resultaat kunnen op deze manier naast elkaar bekeken worden.

ACHTERGRONDEN:

De Goudse Glazen vormen met hun 1755 vierkante meter de grootste verzameling 16e eeuws gebrandschilderd glas in Nederland. Ongeveer 10 jaar geleden nam de Goudse Sint-Janskerk het initiatief tot de restauratie van deze kunstwerken, die door een team van specialisten en externe adviseurs is uitgevoerd.
Aanvankelijk was het restauratieatelier in de kerk boven achter het orgel, maar 7 jaar geleden zijn de werkzaamheden verplaatst naar het museumgoudA. Bezoekers konden zo de vorderingen op de voet volgen.
De tekeningen, van 5 tot wel 22 meter hoog, getuigen niet alleen van het ontwerpproces van de ramen; het zijn kunstwerken op zich, die behoren tot de keur van de Nederlandse Renaissance.
Dat de tekeningen bewaard zijn gebleven is uitzonderlijk. De tentoonstelling belicht het vakmanschap van Crabeth, het proces van de vervaardiging van gebrandschilderd glas en de restauratie van de kunstwerken.
‘Schetsen van Schoonheid’ wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van De Mondriaan Stichting, VSBfonds, het ANWB Fonds, Stichting Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten, SNS Reaalfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, het K.F.Heinfonds, Gemeente Gouda en een aantal bedrijven en particulieren in Gouda. De tentoonstelling in het museum loopt tot en met 9 april 2012.

Van zowel de glazen als de Cartons zijn overzichtsboeken te koop in het winkeltje van de kerk (bij de entree).