Mijn Curriculum Vitae bestaat uit de volgende onderdelen: Tweede Wereldoorlog, Cultuurhistorie Gouda, Goochelen en Zakelijk.

Tweede Wereldoorlog

2012-heden Op verzoek van burgemeester Wim Cornelis een groep gevormd om de namen van alle oorlogsslachtoffers te achterhalen. De officiele lijst hangt vanaf mei 2014 aan de westmuur van het oude stadhuis. Incidenteel komen de drie overgebleven leden bijeen, wanneer een nieuwe naam ontdekt wordt. Zie website….

2013 Uitgave van het boek Weggemoffeld, een zoektocht naar de natuurlijke moeder van een vriendin van mijn vrouw. Dit onderzoek is gestart toen ze vlak voor haar 62ste verjaardag onverwacht hoorde dat ze een adoptiekind was.

2015 Opzet gemaakt voor een verdiepingscursus Goudologie over de Eerste en Tweede Wereldoorlogen. (is viermaal gehouden in 2016 en 2017).

2015-heden Onderzoek naar de kampervaringen van een grote groep verzetsvrouwen, waaronder mijn tante Cis Suijs.

2020 Uitgave van het boek Samen eervol overleefd (14 januari 2020).

Cultuurhistorie Gouda

1999-2014 Bestuurslid Historische Vereniging “Die Goude” met portefeuille binnenstad. In deze rol opvolger van Jaap Rebel.

1999-2012  Namens het bestuur van de Historische Vereniging die Goude lid van Platform Binnenstad (West).

2001-2009 Rondleider oude stadhuis op de markt.

2002-2019 Oprichter en voorzitter van het Gouds Watergilde.

2002-2013 Bestuurslid Stichting Fonds Goudse Glazen en haar opvolger sedert eind 2010: Stichting Goudse Sint-Jan.

2004 Een van de initiatiefnemers van het eerste burgerinitiatief in Gouda. Doel: de restauratie van het Rijksmonument de 3 Notenboomen. Het monument is behouden en gerestaureerd.

2004-2012 Initiatiefnemer en begeleider van de cursus Goudologie, een cursus over 1000 jaar Gouda in een tiental aspecten (economie, religie, industrie, bevolking, etc.) naar voorbeeld van Boschlogie.

2004-2006 Een van de oprichters en secretaris van de Stichting Gouda Havenstad. Gestopt toen de gemeente haar beloften niet kon invullen.

2005-2009 Lid consortium Hollandse Waterstad, namens het Gouds Watergilde van die Goude. Hierin waren vertegenwoordigd: Gemeente Gouda (penvoerder), Hoogheemraadschap Rijnland, Zuid Hollands Bureau voor Toerisme, Rijksdienst voor Monumentenzorg, een Gouds Landschapsarchitectenbureau en een Gouds Communicatiebureau.

2010-2014 Voorzitter van de werkgroep Straatnamenboek van de Historische Vereniging die Goude. Het project bestond uit de uitgifte van 4 boeken van 200-300 blz. Het project is na het verschijnen van het 4e boek in april 2014 afgesloten.

2014-2019 Lid van het Historisch Platform van Gouda.

2015-2016 Ontwikkeling van een watermodel van Gouda om de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering in de binnenstad ter discussie te stellen. Namens het Watergilde aangeboden aan de gemeente en het hoogheemraadschap in december 2016.

2017-heden Penningmeester van de stichting Vrienden van het IJsselhuis.

2019 Voorzitterschap van het Watergilde overgedragen. Tussen 2004 en 2019 zijn 12 waterconferenties geweest.

Goochelen

1954-heden Amateur Goochelaar. Vanaf 1973 lid van Goochelclub Rotterdam. Een tijdlang voorzitter geweest.

1989-1996 Landelijk penningmeester van de Nederlandse Magische Unie (NMU), het overkoepelend orgaan van Nederlandse goochelclubs (amateurs en professionals).

2003 Lid van het organisatieteam van het Wereldcongres voor de Goochelkunst in Den Haag. Dit congres is een week lang in het Congresgebouw in Den Haag gehouden onder auspicien van de Féderation des Societé Magiques (FISM, de wereldfederatie). Portefeuille: maken van een 5 talig programmaboek en met twee teamleden het onderhouden van de contacten met de pers vóór, tijdens en na het congres.

2017-heden penningmeester van Goochelclub Rotterdam.

Zakelijk

Vanaf 1 januari 1966 tot en met 31 december 2000 in dienst bij verschillende IT verkoopmaatschappijen (Electrologica, Philips, Digital Equipment en Compaq) met de volgende globale verdeling (chronologisch):

  • Ca 15 jaar lijnmanager software development (1966-1981 ; leiding geven aan een groep van 15-60 ontwikkelaars).
  • Ca 5 jaar Business Development (1981-1986 ; Marketing nieuwe media 5 personen).
  • Ca 7.5 jaar Manager diverse salesafdelingen (1986-1994 ; leiding geven aan een van 20-65 verkopers).
  • Ca 2.5 jaar Coach / trainer / Change manager namens het Management Team voor een intern veranderingsproces (1995-1997).
  • Ca 5 jaar Senior Project Manager met veel internationale projecten (1997 t/m 2001).

Daarnaast ervaring in OR werk (aan het begin en einde van de loopbaan), Kwaliteitsleer, Veranderingsleer en als Pensioenbestuurder. Na pensionering in 2001 lid van deelnemersraad en later het Verantwoordingsorgaan van het HP bedrijfspensioenfonds (belegd vermogen ca 2 miljard). Mijn laatste termijn loopt af in 2022.

2001-2006 Zelfstandig adviseur (Suijs BV) om door een paar projecten geleidelijk minder hard te gaan werken. (Europese reorganisatieproject voor Compaq Europe en een Europees kwaliteitsproject voor Wolters-Kluwer.)